Gọi miễn phí + data

Tổng hợp các gói cước 3G/4G Viettel mua thêm lưu lượng, gói internet Viettel theo ngày

V90

Giá cước: 90.000đ / 30 ngày
Ưu đãi:
Miễn phí cuộc gọi nội mạng ≤ 20 phút,
50 phút
gọi ngoại mạng,
60GB data
“chia đều mỗi ngày 2G”

Chỉ đăng ký qua SMS

 

Chi tiết Đăng ký trực tuyến V90 975138464 9123 Đăng ký qua SMS Đăng ký qua SMS

T50K

Giá cước: 50.000đ / 30 ngày
Ưu đãi: 200 phút gọi nội mạng + 100 SMS nội mạng

Chi tiết Đăng ký trực tuyến T50K 975138464 9123 Đăng ký qua SMS Đăng ký qua SMS

T80K

Giá cước: 80.000đ / 30 ngày
Ưu đãi:500 phút gọi nội mạng + 500 SMS nội mạng

Chi tiết Đăng ký trực tuyến T80K 975138464 9123 Đăng ký qua SMS Đăng ký qua SMS

T70K

Giá cước: 70.000đ / 30 ngày
Ưu đãi:500 phút gọi nội mạng + 150 SMS nội mạng

Chi tiết Đăng ký trực tuyến T70K 975138464 9123 Đăng ký qua SMS Đăng ký qua SMS

Hi90

Giá cước: 90.000đ / 30 ngày
Ưu đãi:
100 phút gọi
ngoại mạng,
100 phút gọi
nội mạng,
30 tin nhắn
nội mạng,
3GB data ,
áp dụng di động trả trước kích hoạt mới từ ngày 15/11/2018, TB chuyển mạng giữ số

Chi tiết Đăng ký trực tuyến Hi90 975138464 9123 Đăng ký qua SMS Đăng ký qua SMS

V380

Giá cước: 380.000đ / 30 ngày
Ưu đãi: Miễn phí 480 phút không phân biệt nội, ngoại mạng,
6Gb data tốc độ cao.

Chỉ đăng ký được qua SMS

Chi tiết Đăng ký trực tuyến V380 975138464 9123 Đăng ký qua SMS Đăng ký qua SMS

VIP100X

Giá cước: 100.000đ/30 ngày
Ưu đãi: Miễn phí 200 phút không phân biệt nội, ngoại mạng

Chỉ đăng ký được qua SMS

Chi tiết Đăng ký trực tuyến VIP100X 975138464 9123 Đăng ký qua SMS Đăng ký qua SMS

VIP300X

Giá cước: 300.000đ/30 ngày
Ưu đãi: Miễn phí 600 phút không phân biệt nội, ngoại mạng

Chỉ đăng ký được qua SMS

Chi tiết Đăng ký trực tuyến VIP300X 975138464 9123 Đăng ký qua SMS Đăng ký qua SMS

V150

Giá cước: 150.000đ / 30 ngày
Ưu đãi:
Miễn phí cuộc gọi nội mạng ≤ 20 phút,
Miễn phí 50 phút ngoại mạng,|
120GB (4GB/ngày).

Chi tiết Đăng ký trực tuyến V150 975138464 9123 Đăng ký qua SMS Đăng ký qua SMS

F140

Giá cước: 140.000đ / 30 ngày
Ưu đãi:
Miễn phí cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút,
60 phút gọi ngoại mạng,
8GB data.

Chi tiết Đăng ký trực tuyến F140 975138464 9123 Đăng ký qua SMS Đăng ký qua SMS

F120

Giá cước: 120.000đ/30 ngày.
Ưu đãi:
Miễn phí cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút,
40 phút gọi ngoại mạng,
7GB data

Chi tiết Đăng ký trực tuyến F120 975138464 9123 Đăng ký qua SMS Đăng ký qua SMS

F70

Giá cước: 70.000đ / 30 ngày
Ưu đãi:
Miễn phí cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút,
20 phút
gọi ngoại mạng,
3GB data.

Chi tiết Đăng ký trực tuyến F70 975138464 9123 Đăng ký qua SMS Đăng ký qua SMS