Gói data tháng

Tổng hợp các gói cước 3G/4G Viettel mua thêm lưu lượng, gói internet Viettel theo ngày

MIMAX200

Giá cước: 200.000đ / 30 ngày
Ưu đãi: 15GB tốc độ cao

Chi tiết Đăng ký trực tuyến MIMAX200 975138464 9123 Đăng ký qua SMS Đăng ký qua SMS

UMAX300

Giá cước: 300.000đ / 30 ngày
Ưu đãi: 30GB tốc độ cao

Chi tiết Đăng ký trực tuyến UMAX300 975138464 9123 Đăng ký qua SMS Đăng ký qua SMS