Gói data tháng

Tổng hợp các gói cước 3G/4G Viettel mua thêm lưu lượng, gói internet Viettel theo ngày

XL90U

Giá cước: 90.000đ / 30 ngày
Ưu đãi: 9GB data, áp dụng thuê bao chuyển mạng giữ số vào Viettel lựa chọn theo hình thức trả trước

Chi tiết Đăng ký trực tuyến XL90U 975138464 9123 Đăng ký qua SMS Đăng ký qua SMS

XL90

Giá cước: 90.000đ/30 ngày
Ưu đãi:9GB Tốc độ cao , áp dụng cho sim trả trước kích hoạt mới từ ngày 15/11/2018, TB chuyển mạng giữ số

Chi tiết Đăng ký trực tuyến XL90 975138464 9123 Đăng ký qua SMS Đăng ký qua SMS

XL50

Giá cước: 50.000đ / 30 ngày
Ưu đãi: 5GB tốc độ cao, áp dụng cho sim trả trước kích hoạt mới từ ngày 15/11/2018, TB chuyển mạng giữ số

Chi tiết Đăng ký trực tuyến XL50 975138464 9123 Đăng ký qua SMS Đăng ký qua SMS

MIMAX450

Giá cước: 450.000đ / 6 tháng
Ưu đãi: 30GB tốc độ cao

Chỉ đăng ký được qua SMS

Chi tiết Đăng ký trực tuyến MIMAX450 975138464 9123 Đăng ký qua SMS Đăng ký qua SMS

ST150

Giá cước: 150.000đ / 28 ngày
Ưu đãi: 28 GB tốc độ cao, Miễn phí gọi nội mạng dưới 20 phút/ lần

Chỉ dành cho sim ST150

Chi tiết Đăng ký trực tuyến ST150 975138464 9123 Đăng ký qua SMS Đăng ký qua SMS

ST120

Giá cước: 120.000đ / 28 ngày
Ưu đãi: 28GB tốc độ cao

Chỉ dành cho sim ST120

Chi tiết Đăng ký trực tuyến ST120 975138464 9123 Đăng ký qua SMS Đăng ký qua SMS

ST70

Giá cước: 70.000đ / 30ngày
Ưu đãi: 30GB tốc độ cao chia đều 1GB / ngày

Chỉ dành cho sim ST70

Chi tiết Đăng ký trực tuyến ST70 975138464 9123 Đăng ký qua SMS Đăng ký qua SMS

ST90

Giá cước: 90.000đ / 30ngày
Ưu đãi: 60GB tốc độ cao, chia đều 2GB / ngày

Chỉ dành cho sim ST90

Chi tiết Đăng ký trực tuyến ST90 975138464 9123 Đăng ký qua SMS Đăng ký qua SMS

MIMAXSV

Giá cước: 50.000đ / 30 ngày
Ưu đãi: 3GB tốc độ cao

Chỉ dk cho sim Sinh Viên

Chi tiết Đăng ký trực tuyến MIMAXSV 975138464 9123 Đăng ký qua SMS Đăng ký qua SMS

MIMAX70

Giá cước: 70.000đ / 30 ngày
Ưu đãi: 3GB tốc độ cao

Chi tiết Đăng ký trực tuyến MIMAX70 975138464 9123 Đăng ký qua SMS Đăng ký qua SMS

MIMAX90

Giá cước: 90.000đ / 30 ngày
Ưu đãi: 5GB tốc độ cao

Chi tiết Đăng ký trực tuyến MIMAX90 975138464 9123 Đăng ký qua SMS Đăng ký qua SMS

MIMAX125

Giá cước: 125.000đ / 30 ngày
Ưu đãi: 8GB tốc độ cao

Chi tiết Đăng ký trực tuyến MIMAX125 975138464 9123 Đăng ký qua SMS Đăng ký qua SMS