Gói data ngày

Tổng hợp các gói cước 3G/4G Viettel mua thêm lưu lượng, gói internet Viettel theo ngày

7MI5D

Giá cước: 35.000đ / 7 ngày
Ưu đãi: Có 3.500MB (500MB/ngày dùng đến 24h), gia hạn sau 7 ngày. Hết lưu lượng truy cập theo gói Mobile internet đang sử dụng (nếu có).

Chi tiết Đăng ký trực tuyến 7MI5D 975138464 9123 Đăng ký qua SMS Đăng ký qua SMS

15MI5D

Giá cước: 75.000đ / 15 ngày
Ưu đãi: Có 7.500MB (500MB/ngày dùng đến 24h), gia hạn sau 15 ngày. Hết lưu lượng truy cập theo gói Mobile internet đang sử dụng (nếu có).

Chi tiết Đăng ký trực tuyến 15MI5D 975138464 9123 Đăng ký qua SMS Đăng ký qua SMS

ST30K

Giá cước: 30.000đ / 7 ngày
Ưu đãi: Có ngay 7GB tốc độ cao sử dụng trong 7 ngày. Hết lưu lượng truy cập theo gói Mobile Internet đang sử dụng (nếu có). Gói cước gia hạn khi hết chu kỳ.

Chi tiết Đăng ký trực tuyến ST30K 975138464 9123 Đăng ký qua SMS Đăng ký qua SMS

TOMD30

Giá cước: 30.000đ / Lần 
Ưu đãi: 1GB tốc độ cao Không giới hạn thời gian sử dụng

Chi tiết Đăng ký trực tuyến TOMD30 975138464 9123 Đăng ký qua SMS Đăng ký qua SMS

ST15K

Giá cước: 15.000đ / 3 ngày
Ưu đãi: Có ngay 3GB tốc độ cao sử dụng trong 3 ngày. Hết lưu lượng truy cập theo gói Mobile Internet đang sử dụng (nếu có). Gói cước gia hạn khi hết chu kỳ.

Chi tiết Đăng ký trực tuyến ST15K 975138464 9123 Đăng ký qua SMS Đăng ký qua SMS

MT20N

Giá cước: 20.000đ / lần
Ưu đãi: 5GB tốc độ cao
Sử dụng đến 24h cùng ngày đăng ký

Chi tiết Đăng ký trực tuyến MT20N 975138464 9123 Đăng ký qua SMS Đăng ký qua SMS

ECOD50

Giá cước: 50.000đ / Lần đăng ký
Ưu đãi: 3GB tốc độ cao
Thời gian sử dụng theo gói cước chính

Chi tiết Đăng ký trực tuyến ECOD50 975138464 9123 Đăng ký qua SMS Đăng ký qua SMS