Trang chủ

ĐĂNG KÝ 3G/4G VIETTEL

Trang đăng ký 4G Viettel chính thức luôn tổng hợp và cập nhật những gói 3G/4G Viettel mới nhất, đầy đủ nhất

Vietteltelecom đã hợp nhất 2 loại gói 3G và 4G, Viettel sẽ tự động nhận diện thiết bị của bạn để điều chỉnh mạng 3G/4G giúp khách hàng dễ dàng hơn trong việc đăng ký và sử dụng internet 3G/4G Viettel.

GÓI CƯỚC 3G/4G VIETTEL THÁNG

Khuyến mại nhân 5 Lưu lượng giá không đổi, Sau khi sử dụng hết Data tốc độ cao sẽ truy cập tốc độ thường (không mất thêm phí, không giới hạn Data)

MIMAX450

Giá cước: 450.000đ / 6 tháng
Ưu đãi: 30GB tốc độ cao

Chỉ đăng ký được qua SMS

Chi tiết Đăng ký trực tuyến MIMAX450 975138464 9123 Đăng ký qua SMS Đăng ký qua SMS

UMAX300

Giá cước: 300.000đ / 30 ngày
Ưu đãi: 30GB tốc độ cao

Chi tiết Đăng ký trực tuyến UMAX300 975138464 9123 Đăng ký qua SMS Đăng ký qua SMS

MIMAX200

Giá cước: 200.000đ / 30 ngày
Ưu đãi: 15GB tốc độ cao

Chi tiết Đăng ký trực tuyến MIMAX200 975138464 9123 Đăng ký qua SMS Đăng ký qua SMS

MIMAX125

Giá cước: 125.000đ / 30 ngày
Ưu đãi: 8GB tốc độ cao

Chi tiết Đăng ký trực tuyến MIMAX125 975138464 9123 Đăng ký qua SMS Đăng ký qua SMS
MIMAX125

MIMAX90

Giá cước: 90.000đ / 30 ngày
Ưu đãi: 5GB tốc độ cao

Chi tiết Đăng ký trực tuyến MIMAX90 975138464 9123 Đăng ký qua SMS Đăng ký qua SMS

MIMAX70

Giá cước: 70.000đ / 30 ngày
Ưu đãi: 3GB tốc độ cao

Chi tiết Đăng ký trực tuyến MIMAX70 975138464 9123 Đăng ký qua SMS Đăng ký qua SMS

MIMAXSV

Giá cước: 50.000đ / 30 ngày
Ưu đãi: 3GB tốc độ cao

Chỉ dk cho sim Sinh Viên

Chi tiết Đăng ký trực tuyến MIMAXSV 975138464 9123 Đăng ký qua SMS Đăng ký qua SMS

XL50

Giá cước: 50.000đ / 30 ngày
Ưu đãi: 5GB tốc độ cao, áp dụng cho sim trả trước kích hoạt mới từ ngày 15/11/2018, TB chuyển mạng giữ số

Chi tiết Đăng ký trực tuyến XL50 975138464 9123 Đăng ký qua SMS Đăng ký qua SMS

XL90

Giá cước: 90.000đ/30 ngày
Ưu đãi:9GB Tốc độ cao , áp dụng cho sim trả trước kích hoạt mới từ ngày 15/11/2018, TB chuyển mạng giữ số

Chi tiết Đăng ký trực tuyến XL90 975138464 9123 Đăng ký qua SMS Đăng ký qua SMS

XL90U

Giá cước: 90.000đ / 30 ngày
Ưu đãi: 9GB data, áp dụng thuê bao chuyển mạng giữ số vào Viettel lựa chọn theo hình thức trả trước

Chi tiết Đăng ký trực tuyến XL90U 975138464 9123 Đăng ký qua SMS Đăng ký qua SMS

ST70

Giá cước: 70.000đ / 30ngày
Ưu đãi: 30GB tốc độ cao chia đều 1GB / ngày

Chỉ dành cho sim ST70

Chi tiết Đăng ký trực tuyến ST70 975138464 9123 Đăng ký qua SMS Đăng ký qua SMS

ST90

Giá cước: 90.000đ / 30ngày
Ưu đãi: 60GB tốc độ cao, chia đều 2GB / ngày

Chỉ dành cho sim ST90

Chi tiết Đăng ký trực tuyến ST90 975138464 9123 Đăng ký qua SMS Đăng ký qua SMS

ST120

Giá cước: 120.000đ / 28 ngày
Ưu đãi: 28GB tốc độ cao

Chỉ dành cho sim ST120

Chi tiết Đăng ký trực tuyến ST120 975138464 9123 Đăng ký qua SMS Đăng ký qua SMS

ST150

Giá cước: 150.000đ / 28 ngày
Ưu đãi: 28 GB tốc độ cao, Miễn phí gọi nội mạng dưới 20 phút/ lần

Chỉ dành cho sim ST150

Chi tiết Đăng ký trực tuyến ST150 975138464 9123 Đăng ký qua SMS Đăng ký qua SMS

GÓI CƯỚC 3G/4G VIETTEL NGÀY & MUA THÊM

Khuyến mại nhân 5 Lưu lượng giá không đổi, Sau khi sử dụng hết Data tốc độ cao sẽ truy cập tốc độ thường (không mất thêm phí, không giới hạn Data)

MT20N

Giá cước: 20.000đ / lần
Ưu đãi: 5GB tốc độ cao
Sử dụng đến 24h cùng ngày đăng ký

Chi tiết Đăng ký trực tuyến MT20N 975138464 9123 Đăng ký qua SMS Đăng ký qua SMS

ST15K

Giá cước: 15.000đ / 3 ngày
Ưu đãi: Có ngay 3GB tốc độ cao sử dụng trong 3 ngày. Hết lưu lượng truy cập theo gói Mobile Internet đang sử dụng (nếu có). Gói cước gia hạn khi hết chu kỳ.

Chi tiết Đăng ký trực tuyến ST15K 975138464 9123 Đăng ký qua SMS Đăng ký qua SMS

ST30K

Giá cước: 30.000đ / 7 ngày
Ưu đãi: Có ngay 7GB tốc độ cao sử dụng trong 7 ngày. Hết lưu lượng truy cập theo gói Mobile Internet đang sử dụng (nếu có). Gói cước gia hạn khi hết chu kỳ.

Chi tiết Đăng ký trực tuyến ST30K 975138464 9123 Đăng ký qua SMS Đăng ký qua SMS

TOMD30

Giá cước: 30.000đ / Lần 
Ưu đãi: 1GB tốc độ cao Không giới hạn thời gian sử dụng

Chi tiết Đăng ký trực tuyến TOMD30 975138464 9123 Đăng ký qua SMS Đăng ký qua SMS

ECOD50

Giá cước: 50.000đ / Lần đăng ký
Ưu đãi: 3GB tốc độ cao
Thời gian sử dụng theo gói cước chính

Chi tiết Đăng ký trực tuyến ECOD50 975138464 9123 Đăng ký qua SMS Đăng ký qua SMS

7MI5D

Giá cước: 35.000đ / 7 ngày
Ưu đãi: Có 3.500MB (500MB/ngày dùng đến 24h), gia hạn sau 7 ngày. Hết lưu lượng truy cập theo gói Mobile internet đang sử dụng (nếu có).

Chi tiết Đăng ký trực tuyến 7MI5D 975138464 9123 Đăng ký qua SMS Đăng ký qua SMS

15MI5D

Giá cước: 75.000đ / 15 ngày
Ưu đãi: Có 7.500MB (500MB/ngày dùng đến 24h), gia hạn sau 15 ngày. Hết lưu lượng truy cập theo gói Mobile internet đang sử dụng (nếu có).

Chi tiết Đăng ký trực tuyến 15MI5D 975138464 9123 Đăng ký qua SMS Đăng ký qua SMS
15MI5D

GÓI COMBO THOẠI & 3G/4G VIETTEL

Các gói cước combo thoại kèm data 3G/4G Viettel mới nhất

Hi90

Giá cước: 90.000đ / 30 ngày
Ưu đãi:
100 phút gọi
ngoại mạng,
100 phút gọi
nội mạng,
30 tin nhắn
nội mạng,
3GB data ,
áp dụng di động trả trước kích hoạt mới từ ngày 15/11/2018, TB chuyển mạng giữ số

Chi tiết Đăng ký trực tuyến Hi90 975138464 9123 Đăng ký qua SMS Đăng ký qua SMS

B100K

Giá cước: 100.000đ / 30 ngày
Ưu đãi: 500 phút gọi nội mạng,
600MB data tốc độ cao

Chi tiết Đăng ký trực tuyến B100K 975138464 9123 Đăng ký qua SMS Đăng ký qua SMS

B150K

Giá cước: 150.000đ / 30 ngày
Ưu đãi: 500 phút gọi nội mạng,
500 SMS nội mạng,
1,5GB data tốc độ cao.

Chi tiết Đăng ký trực tuyến B150K 975138464 9123 Đăng ký qua SMS Đăng ký qua SMS

F70

Giá cước: 70.000đ / 30 ngày
Ưu đãi:
Miễn phí cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút,
20 phút
gọi ngoại mạng,
3GB data.

Chi tiết Đăng ký trực tuyến F70 975138464 9123 Đăng ký qua SMS Đăng ký qua SMS
F70

F90

Giá cước: 90.000đ / 30 ngày
Ưu đãi :
Miễn phí cuộc gọi
nội mạng dưới < 10 phút,
15 Phút gọi ngoại mạng,
250 tin nhắn nội mạng,
5GB data hết lưu lượng dừng truy cập,

Chi tiết Đăng ký trực tuyến F90 975138464 9123 Đăng ký qua SMS Đăng ký qua SMS

F120

Giá cước: 120.000đ/30 ngày.
Ưu đãi:
Miễn phí cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút,
40 phút gọi ngoại mạng,
7GB data

Chi tiết Đăng ký trực tuyến F120 975138464 9123 Đăng ký qua SMS Đăng ký qua SMS

F140

Giá cước: 140.000đ / 30 ngày
Ưu đãi:
Miễn phí cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút,
60 phút gọi ngoại mạng,
8GB data.

Chi tiết Đăng ký trực tuyến F140 975138464 9123 Đăng ký qua SMS Đăng ký qua SMS

3F90

Giá cước: 270.000đ / 30 ngày / 3 tháng
Ưu đãi :
Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới < 10 phút
15 Phút gọi ngoại mạng
250 tin nhắn nội mạng
5GB data hết lưu lượng dừng truy cập

Chi tiết Đăng ký trực tuyến 3F90 975138464 9123 Đăng ký qua SMS Đăng ký qua SMS

12F90

Giá cước: 1.080.000đ / 30 ngày / 12 tháng
Ưu đãi:
Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới < 10 phút
15 Phút gọi ngoại mạng
250 tin nhắn nội mạng
5GB data hết lưu lượng dừng truy cập

Chi tiết Đăng ký trực tuyến 12F90 975138464 9123 Đăng ký qua SMS Đăng ký qua SMS

V90

Giá cước: 90.000đ / 30 ngày
Ưu đãi:
Miễn phí cuộc gọi nội mạng ≤ 20 phút,
50 phút
gọi ngoại mạng,
60GB data
“chia đều mỗi ngày 2G”

Chỉ đăng ký qua SMS

 

Chi tiết Đăng ký trực tuyến V90 975138464 9123 Đăng ký qua SMS Đăng ký qua SMS

V150

Giá cước: 150.000đ / 30 ngày
Ưu đãi:
Miễn phí cuộc gọi nội mạng ≤ 20 phút,
Miễn phí 50 phút ngoại mạng,|
120GB (4GB/ngày).

Chi tiết Đăng ký trực tuyến V150 975138464 9123 Đăng ký qua SMS Đăng ký qua SMS

V380

Giá cước: 380.000đ / 30 ngày
Ưu đãi: Miễn phí 480 phút không phân biệt nội, ngoại mạng,
6Gb data tốc độ cao.

Chỉ đăng ký được qua SMS

Chi tiết Đăng ký trực tuyến V380 975138464 9123 Đăng ký qua SMS Đăng ký qua SMS

VIP100X

Giá cước: 100.000đ/30 ngày
Ưu đãi: Miễn phí 200 phút không phân biệt nội, ngoại mạng

Chỉ đăng ký được qua SMS

Chi tiết Đăng ký trực tuyến VIP100X 975138464 9123 Đăng ký qua SMS Đăng ký qua SMS

VIP300X

Giá cước: 300.000đ/30 ngày
Ưu đãi: Miễn phí 600 phút không phân biệt nội, ngoại mạng

Chỉ đăng ký được qua SMS

Chi tiết Đăng ký trực tuyến VIP300X 975138464 9123 Đăng ký qua SMS Đăng ký qua SMS

T50K

Giá cước: 50.000đ / 30 ngày
Ưu đãi: 200 phút gọi nội mạng + 100 SMS nội mạng

Chi tiết Đăng ký trực tuyến T50K 975138464 9123 Đăng ký qua SMS Đăng ký qua SMS

T70K

Giá cước: 70.000đ / 30 ngày
Ưu đãi:500 phút gọi nội mạng + 150 SMS nội mạng

Chi tiết Đăng ký trực tuyến T70K 975138464 9123 Đăng ký qua SMS Đăng ký qua SMS

T80K

Giá cước: 80.000đ / 30 ngày
Ưu đãi:500 phút gọi nội mạng + 500 SMS nội mạng

Chi tiết Đăng ký trực tuyến T80K 975138464 9123 Đăng ký qua SMS Đăng ký qua SMS

GÓI CƯỚC 3G/4G VIETTEL DCOM&TABLET

Tổng hợp các gói cước 3G/4G Viettel dành riêng cho sim Dcom

D50

Giá cước: 50.000đ / 30 ngày
Ưu đãi: Dung lượng 3.5G

Chi tiết Đăng ký trực tuyến D50 975138464 9123 Đăng ký qua SMS Đăng ký qua SMS

D70

Giá cước: 70.000đ / 30 ngày
Ưu đãi: Dung lượng 7GB

Chi tiết Đăng ký trực tuyến D70 975138464 9123 Đăng ký qua SMS Đăng ký qua SMS

D90

Giá cước: 90.000đ / 30 ngày
Ưu đãi: Dung lượng 10GB

Chi tiết Đăng ký trực tuyến D90 975138464 9123 Đăng ký qua SMS Đăng ký qua SMS

D120

Giá cước: 120.000đ / 30 ngày
Ưu đãi: Dung lượng 12G

Chi tiết Đăng ký trực tuyến D120 975138464 9123 Đăng ký qua SMS Đăng ký qua SMS

D200

Giá cước: 200.000đ / 30 ngày
Ưu đãi: Dung lượng 20GB

Chi tiết Đăng ký trực tuyến D200 975138464 9123 Đăng ký qua SMS Đăng ký qua SMS

D500

Giá cước: 500.000đ / 12 Tháng
Ưu đãi: Dung lượng 48GB / 12 tháng

Chi tiết Đăng ký trực tuyến D500 975138464 9123 Đăng ký qua SMS Đăng ký qua SMS

D900

Giá cước: 900.000đ / 12 Tháng
Ưu đãi: Dung lượng 84GB / 12 tháng

Chi tiết Đăng ký trực tuyến D900 975138464 9123 Đăng ký qua SMS Đăng ký qua SMS

TRẢ SAU VIETTEL

MUA SIM TRẢ SAU MỚI

Mua sim hòa mạng trả sau giá rẻ

CHỌN
Hoặc
Trang chủ

chuyển sang gói trả sau

Giữ số - chuyển đổi sang gói KM trả sau

CHỌN